Incoterms

De Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) worden gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) en worden op veel plaatsen gebruikt bij internationale commerciële transacties en inkoop van goederen.

De Incoterms bestaan uit een serie van 13 afkortingen van drie letters, die te maken hebben met de algemene verkooppraktijk; ze zijn vooral bedoeld om de verantwoordelijkheden, kosten en risico’s rond internationaal transport en levering van goederen duidelijk te maken.

De Incoterms worden wereldwijd geaccepteerd door regeringen, overheden en mensen uit het vak voor de uitleg van de meest gebruikte termen in de internationale handel. Met deze termen moeten eventuele onduidelijkheden die voortkomen uit verschillende interpretaties van de regels in verschillende landen teruggedrongen worden of geheel verdwijnen. Ze worden als zodanig ook geregeld opgenomen in handelsovereenkomsten over de gehele wereld.

Voor meer informatie, zie nl.wikipedia.org/wiki/Incoterms.
Wikipedia